WP4: Caracterizare şi remediere

Strategii şi tehnologii pentru caracterizarea şi remedierea integrată a siturilor

În acest pachet de lucru vor fi adaptate, dezvoltate şi testate strategii şi tehnologii de caracterizare şi remediere eficientă a siturilor contaminate, incluzând: (i) testarea fezabilităţii fitoremedierii şi a spălării solului cu soluţii reciclate (SSWRS); (ii) noi strategii pentru caracterizarea eficientă a sitului, pentru monitorizarea contaminării subterane şi remediere; (iii) evaluarea soluţiilor de remediere folosind modele ale sitului, bazate pe caracterizarea sitului.

Testarea fezabilităţii fitoremedierii va include studii de laborator cu privire la absorbţia de către plante a substanţelor poluante precum şi investigaţii privind fitotoxicitatea substanţelor poluante obişnuite din sol şi din apa subterană. La acestea se adaugă şi modelări matematice pentru cuantificarea şi simularea fitoremedierii. Testarea fezabilităţii SSWRS va include experimente de teren (in situ şi on-site) şi experimente de laborator cu privire la robusteţea procesului, eficienţa sa şi identificarea compuşilor adecvaţi acestei tehnologii (SSWRS). Transferul de substanţe poluante prin SSWRS va fi evaluat prin modelare matematică. Prelevarea de probe din trunchiul arborilor şi prelevarea de sol în sistemul “direct push/shallow soil probing” vor fi aplicate în funcţie de împrejurări în anumite zone selectate şi va fi sprijinită prin modelare numerică pentru a testa fezabilitatea, limitările şi eficienţa acestor tehnologii pentru caracterizarea sitului.

Studiile privind potenţialul, costurile şi riscurile asociate tehnicilor remedierii in situ vor scoate în evidenţă care dintre ele sunt potrivite şi eficiente într-un anumit sit. Setul de metodologii care au fost evaluate vor oferi instrumente pentru planificarea integrată şi evaluarea opţiunilor de regenerare.

Contact: Arno Rein arnr@env.dtu.dk