Plochy pro aplikaci produktů projektu timbre

Zkušební a předváděcí místo v Hunedoara
Zkušební a předváděcí místo v Hunedoara

Projekt timbre usiluje o nové možnosti porozumění regenerace megasites a širších opatřeních v regenerovaném území, kdy jedna část nemůže kvalitně fungovat bez druhé. V tomto ohledu je nezbytně nutné, aby projektové konsorcium bylo schopno provádět případové studie v různých zemích s různými kulturními, ekologickými a ekonomickými podmínkami. S dostupnými partnery ve všech oblastech výzkumu a s místními kontakty bude mít projekt timbre potenciál nabídnout program ke zlepšení procesu regenerace brownfields v Evropě.

Jedinečným aktivem projektu timbre je dostupnost rejstříků a ploch, které budou použity pro případové studie za účelem demonstrace praktické využitelnosti přístupů, technologií a nástrojů k regeneraci brownfields. Dostupné plochy a rejstříky představují evropský průměr, co se týče umístění, podmínek na místě a mimo místo, počítá se s nimi pro testování přístupů a pilotní uplatnění technologií.

Pro další informace o plochách v rámci projektu timbre si prohlédněte jejich detailní popis, který bude brzy dostupný.


Předváděcí plochy projektu timbre

·       ECO SID - Hunedoara - Rumunsko

·       Solec Kujawski - Vojvodství Kujavsko-Pomeranian - Polsko

·       Szprotawa - Vojvodství Lubuskie - Polsko

·       Ostramo Laguny Ostrava Moravskoslezský kraj Česká republika

·       Vaňkovka Brno Jihomoravský kraj Česká republika

·       Potsdam Krampnitz Brandenbursko Německo

 

Portfolia projektu timbre / rejstřík ploch

·       GESA mbH Leipzig Sasko - Německo

·       BBG mbH Zossen Brandenbursko - Německo

 

Mapa ploch projektu timbre ve střední a východní Evropě [obrázek]

Mapa ploch projektu timbre ve střední a východní Evropě [obrázek]
Mapa ploch projektu timbre ve střední a východní Evropě [obrázek]