timbre – Nástroje pro zlepšování procesu regenerace brownfields v Evropě

Rozsáhlá území, která původně sloužila vojenským, těžebním nebo komerčním účelům, jsou často zamořena vysokým stupněm komplexní kontaminace. Tato území jsou považována za problematická, mnoho z nich se stalo plochami brownfields, které ohrožují rozvoj okolních obcí. V Evropě je přes 20 000 takto rozsáhlých a znečištěných ploch. Tyto takzvané megasites nejenže ohrožují cennou půdu a vodní zdroje, ale představují také hrozbu pro přírodu i lidské zdraví, stejně jako zvýšené ekonomické a sociální náklady. Jejich efektivní a dlouhodobě udržitelná obnova vyžaduje inovativní přezkoumání, inovativní nápravné technologie a integrované vyhodnocení přístupů pro optimalizaci opětovného využití.

 

Nový evropský projekt 7. rámcového programu - projekt timbre Nástroje pro zlepšování procesu regenerace brownfields v Evropě si klade za cíl podporovat konečné uživatele v překonávání existujících překážek pomocí rozvíjení a poskytování speciálně upravených a cílených balíčků technologií, přístupů a řídících nástrojů určených k plánování obnovy a oživení tzv. megasites.

 

 

Poslední novinky

 


"ReDevelopment – PPP, management, financování a legislativní rámec regenerace brownfieldů",


Projekt TIMBRE pořádal ve spolupráci s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava (projektem Partnerství pro české brownfieldy) a Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i., workshop. Bližší informace včetně programu semináře naleznete zde.

Logo Partnerství pro české brownfieldy
Logo Partnerství pro české brownfieldy

Další informace

Základní údaje o projektu

Regenerace brownfields je v členských zemích Evropské Unie základem pro udržitelné využívání půdy. V současné době je však úspěšnost regenerací brownfields z pohledu finanční náročnosti a ekologické využitelnosti či sociální akceptace neuspokojivá. Přestože existuje mnoho užitečných a inovativních technologií pro čištění území spolu s metodami na podporu rozhodovacího procesu, velmi zřídka dochází k jejich aplikaci a využití jejich plného potenciálu.

 

Nedostatečné povědomí o těchto nástrojích  občas zapříčiní, že vlastníci, manažeři, místní správa a jiní aktéři nevyužívají při regeneraci brownfields nejlepší dostupné technologie a nástroje na podporu rozhodovacího procesu. Nejnovější požadavky Evropské Unie, jako je urgentní zájem na sanaci znečištěných půd a opětovné využití stávající infrastruktury, si navíc žádají vývoj a uplatňování nových a integrovaných řešení.

Megasites

Rozsáhlé a komplexně kontaminované plochy, tzv. megasites, ohrožují cennou půdu a vodní zdroje a také představují hrozbu pro přírodu i lidské zdraví, stejně jako zvýšené ekonomické a sociální náklady. Jejich efektivní a dlouhodobě udržitelná obnova vyžaduje inovativní  přezkoumání, inovativní nápravné technologie a integrovaná vyhodnocení přístupů pro optimalizaci možností opětovného využití. Podrobnější informace o charakteristických znacích megasites naleznete zde.

7. rámcový program EU

timbre je projekt financovaný 7. rámcovým programem Evropské komise (7.RP). O 7.RP se dozvíte více zde.

Účastnící

timbre je evropským konsorciem, které sdružuje 15 partnerů s mezinárodní reputací na poli vědy a výzkumu se značnými praktickými zkušenostmi v dodávání dlouhodobě udržitelných přístupů a technologií pro regeneraci brownfields. Pro více informací navštivte popisy našich partnerů. Projekt bude podporován Mezinárodní poradní komisí (IAB), složenou z renomovaných evropských a amerických odborníků.

Koordinace

Projekt timbre je koordinován výzkumným ústavem Helmholtz-Centre for Environmental Research - UFZ, se sídlem v Lipsku.
Více informací najdete
zde nebo nás, prosím, kontaktujte na: timbre-info@ufz.de