Descrierea pachetelor de lucru

Proiectul TIMBRE constă din mai multe teme de cercetare. Fiecare dintre aceste teme şi toate laolaltă constituie un proiect de cercetare şi dezvoltare care are scopul de a înlesni şi susţine participarea tuturor actorilor implicaţi în proiectele de regenerare a terenurilor contaminate. Meniurile din partea stângă oferă acces direct la fiecare dintre temele de cercetare. Este important de avut în vedere totodată că aceste teme au fost elaborate ca o serie cumulativă de paşi în dezvoltarea proiectului, având şi rolul de a facilita procese de învăţare prin feed-back.