WP7: Diseminarea rezultatelor

Platformă online cu informaţii pentru utilizatorii finali şi oportunităţi specifice pentru training

Utilizarea şi implementarea tehnologiilor de regenerare a terenurilor contaminate poate fi caracterizată, în stadiul actual, în următorii termeni: “rezultate bune, instrumente utile, dar comunicare deficitară şi integrare insuficientă a aspectelor sociale/culturale şi a celor tehnice”. Într-adevăr, la nivelul Uniunii Europene există pagini de web cu informaţii utile, dar acestea nu funcţioneză aşa cum ar trebui (aceasta în cazul în care sunt actualizate vreodată).

În general, acest tip de informaţie este foarte dificil de accesat din partea actorilor regionali sau locali din punct de vedere strict tehnic. TIMBRE va oferi un centru unic de informaţii pentru strategii de reabilitare a terenurilor contaminate, incluzând descrierea unui set de tehnologii noi (investigarea sitului cu ajutorul plantelor, tehnologii de fitoremediere şi tehnologii de spălare a solurilor) şi instrumente (sistem expert, cadru socio-economic, instrument de stabilire a priorităţilor, instrument de estimare a costurilor pentru dezasamblarea structurilor şi re-utilizarea materialelor contaminate) elaborate în cadrul proiectului TIMBRE şi puse la dispoziţia utilizatorilor.  

Pentru a asigura o diseminare ţintită a rezultatelor proiectului TIMBRE, vor fi oferite cursuri de instruire corespunzătoare utilizatorilor finali, susţinute prin publicaţii care să răspundă condiţiilor şi cererilor proprietarilor de terenuri contaminate precum şi ale investitorilor, autorităţilor de reglementare, şi ale altor actori implicaţi în proiecte de reabilitare.

Contact: Stephan Bartke stephan.bartke@ufz.de şi Martin Bittens martin.bittens@ufz.de