EU FP7

TIMBRE este un proiect finanţat prin programul cadru 7 al Comisiei Europene. Cel de-al şaptelea program cadru reuneşte toate iniţiativele UE legate de cercetare într-un sistem unitar care are rolul esenţial de a contribui la realizarea obiectivelor de creştere, competitivitate şi ocupare, alături de programele de educaţie şi instruire şi de fondurile structurale şi de coeziune pentru convergenţă între regiuni şi competitivitate. Toate programele specifice lucrează împreună pentru a promova şi încuraja crearea de poli de excelenţă ştiinţifică în Uniunea Europeană. Puteţi afla mai multe despre FP7 la adresa: http://cordis.europa.eu/fp7/understand_en.html.