WP6: Instrument online integrat

Scopul acestui pachet de lucru este de oferi un instrument de suport care permite planificarea şi evaluarea, adaptată şi integrată, a opţiunilor de regenerare a terenurilor contaminate, în termeni de eficienţă ecologică şi economică.

Acest WP va elabora un instrument online pentru planificarea şi evaluarea integrată a opţiunilor de revitalizarea a terenurilor contaminate. Acest instrument va fi compus din mai multe module (incluzând diverse modele şi metode), care se întemeiază pe o bază de date coerentă, şi va permite utilizatorilor finali să il adapteze în funcţie de cerinţele şi condiţiile specifice sitului lor (în regiunea şi ţara proprie).

Instrumentul are scopul de a îmbunătăţi suportul disponibil deja de la faza de “screening” a proiectelor de revitalizare, în cazurile în care posibilităţile de utilizare ulterioară trebuie explorate, evaluate în mod cuprinzător şi comunicate celor interesaţi.

Acest instrument va fi în legătură cu baza de date a sistemului expert (WP1) şi cu rezultatul instrumentului de stabilire a priorităţilor (WP3). În plus, va include noi module pentru evaluarea riscului şi un indicator de estimare a potenţialului sitului pentru energy crops plantation....

Capacităţile instrumentului vor fi demonstrate în siturile model ale TIMBRE. Rezultatele vor fi puse la dispoziţie pe platforma online a proiectului şi vor servi ca proiecte model pentru întregul process de planificare integrată şi evaluare a opţiunilor de revitalizare: de la colectarea datelor şi pre-procesare până la managementul datelor de intrare, şi de la planificarea opţiunilor de re-utilizare până la evaluări integrate multi-criteriale.

Contact: Michael Finkel michael.finkel@uni-tuebingen.de