WP8: Managementul proiectului

TIMBRE cuprinde o structură generală de management care să asigure integrarea şi coordonarea corespunzătoare a tuturor aspectelor proiectului şi furnizarea la timp a produselor proiectului.

Obiectivele specifice ale acestui pachet de lucru sunt: implementarea structurii de management a proiectului, asigurarea coordonării şi managementului de ansamblu al proiectului, organizarea eficientă a fluxurilor de informaţii şi integrarea / armonizarea pachetelor de lucru şi a partenerilor. Acest pachet urmăreşte şi să sincronizeze şi să integreze toate activităţile din cadrul proiectului şi să le armonizeze pe acestea cu obiectivele generale şi cu viziunea proiectului, să stabilească şi să aplice un sistem operaţional de planificare şi monitorizare, în concordanţă cu produsele livrabile ale proiectului, având în vedere resursele necesare (timp şi cost) şi livrarea la timp a acestor produse. În plus, acest pachet de lucru va iniţia şi superviza un proces de învăţare continuă între diferitele pachete de lucru, dublat de un proces intern de evaluare.

Contact: Stephan Bartke stephan.bartke@ufz.de şi Martin Bittens martin.bittens@ufz.de