WP2: Mecanisme decizionale şi participare publică

Structuri de decizie şi cultură locală: investigarea posibilităţilor administrative şi a atitudinilor actorilor implicaţi

Strategiile de reabilitare a terenurilor contaminate şi abandonate pot varia substanţial între diferite regiuni. O mai bună înţelegere a contextelor culturale specifice, a instrumentelor politice regionale şi a percepţiilor problemelor de către factorii de decizie locali şi de către alţi actori sunt esenţiale pentru o aplicare a tehnologiilor, strategiilor şi instrumentelor de reabilitare a mediului, care să fie fezabilă din punct de vedere economic şi utilă din punct de vedere tehnic.  

Acest pachet de lucru urmăreşte să identifice şi să evalueze practicile locale, atât din punctul de vedere al specificităţii sitului cât şi al practicilor culturale ale celor implicaţi în revitalizarea suprafeţelor contaminate, pentru a oferi recomandări despre modul în care tehnologiile, metodele şi instrumentele existente pot fi folosite mai eficient.

Centrându-se asupra unor zone concrete din România, Republica Cehă şi Polonia (vezi pachetul de lucru WP4 – “Caracterizare şi remediere”), unul dintre scopurile majore ale acestui WP este să dezvolte un cadru pentru analiza structurilor de decizie în revitalizarea terenurilor contaminate şi pentru identificarea obstacolelor şi al potenţialului neutilizat al tehnologiilor şi instrumentelor. Pentru a oferi o înţelegere aprofundată asupra bazelor culturale ale problemelor de contaminare, vor fi realizate interviuri tip focus-grup în România şi interviuri aprofundate în Cehia şi Polonia. În acest fel, acest pachet de lucru va oferi informaţii sociale “de jos în sus” pentru pachetele WP3 (“Stabilirea priorităţilor”) şi WP6 (“Instrument online integrat”) şi va funcţiona ca o platformă generală de informaţii pentru toate componentele tehnice (tehnologii şi instrumente noi) din cadrul proiectului.

Contact: Filip Alexandrescu filip.alexandrescu@ufz.de

filip.alexandrescu@ufz.de. Filip Alexandrescu