Megasites - Situri contaminate de mari dimensiuni

În Europa există peste 20.000 de situri de mari dimensiuni având contaminări complexe. Aceste aşa-numite “megasites” reprezintă o ameninţare pentru resursele reduse de sol şi apă, în aceeaşi măsură în care creează riscuri de mediu şi de sănătate precum şi costuri economice şi sociale. Revitalizarea lor eficientă şi durabilă necesită tehnologii de analiză şi remediere şi evaluări integrate pentru a optimiza opţiunile de reutilizare a acestor terenuri înalt contaminate.

Ce se înţelege prin megasites? Sunt situri care au una sau mai multe din următoarele caracertistici:

  1. Există o contaminare extinsă prin substanţe poluante aflate în sol şi/sau în apa subterană, care au fost generate de activităţi comerciale, industriale sau militare
  2. Au loc combinaţii de substanţe poluante, a căror compoziţie şi concentrare spaţială şi temporală variază substanţial.
  3. Există câteva zone intens poluate în sol sau în apa subterană (surse de poluare) a căror extindere geografică nu este cunoscută precis şi care depăşeşte uneori limitele proprietăţii (având impact în afara sitului).
  4. A gamă întreagă de indivizi şi organizaţii (aşa-numiţii actori) sunt implicaţi şi/sau interesaţi, ceea ce înseamnă că procesul de luare a deciziilor trebuie să ia în considerare diferite interese şi obiective.
  5. În general trebuie avute în vedere efectele supra-regionale ale acestor situri (în termeni economici şi de planificare), ceea ce necesită interes şi cooperare inter-municipală.
  6. Date fiind dimensiunile acestor situri, există posibilitatea de a optimiza şi integra opţiunile de reutilizare.
  7. În anumite condiţii, o revitalizare sau reciclare a sitului pentru funcţiuni rezidenţiale, comerciale sau industriale nu este posibilă din cauza unor deficienţe de locaţie (periferică) sau de infrastructură. Utilizări alternative temporare sau revegetări pot fi indicate drept soluţii în astfel de cazuri.

Date fiind caracteristicile acestori situri de mari dimensiuni (şi de mare complexitate), o revitalizare durabilă şi eficientă necesită o abordare holistă şi integrată. TIMBRE susţine revitalizarea acestor situri prin tehnologii de analiză şi remediere inovative în conjuncţie cu oferirea de sprijin cuprinzător şi direcţionat celor interesaţi de regenerare şi reciclarea acestor situri.