Partners

Proiectul TIMBRE are la bază un consorţiu format din 15 parteneri, care au o reputaţie internaţională în domeniul cercetării ştiinţifice şi o experienţă vastă în oferirea de abordări şi tehnologii durabile pentru regenerarea terenurilor contaminate către utilizatorii de la nivel european şi naţional. În plus, proiectul  TIMBRE va fi primi sprijinul unui comitet consultativ internaţional format din experţi renumiţi.

TIMBRE este un consorţiu eminamente european, care reuneşte institute de cercetare din domeniul metodelor şi tehnologiilor de regenerare a terenurilor contaminate, o instituţie parteneră din industrie şi cinci întreprinderi mici şi mijlocii care şi-au dovedit experienţa şi motivaţia în acest domeniu.

Descrierea instituţiilor în limba română poate fi găsită mai jos:

tl_files/timbre/p/partners/Karte.jpg

Centrul Helmholz de Cercetare în Domeniul Mediului (UFZ) (Germania) (în calitate de coordonator)
tl_files/timbre/p/partners/logo_ufz.jpg
UFZ a fost înfiinţat în anul 1991 cu statutul de centru în cadrul Asociaţiei Helmholtz, având scopul exclusiv de a realiza cercetări în domeniul mediului. În prezent este compus din peste 900 de cercetători. Pe baza unei experienţe de cercetare îndelungate în măsurarea şi monitorizarea zonelor industriale poluate, a minelor în carieră deschisă şi a altor zone industriale, UFZ şi-a dezvoltat expertiza şi resursele necesare pentru a asigura succesul proiectului TIMBRE. UFZ a participat în peste 130 de proiecte finanţate de Comisia Eurpeană. Multe dintre aceste proiecte s-au concretizat prin dezvoltarea unor  metode şi tehnologii inovatoare pentru revitalizarea terenurilor contaminate şi prin elaborarea unor sisteme de indicatori de sustenabilitate şi a unor instrumente de evaluare.  
Centrul pentru Ştiinţele Aplicate ale Pământului (ZAG) de la Universitatea din Tübingen (Germania)
tl_files/timbre/p/partners/uni.jpg

Centrul pentru ştiinţele aplicate ale pământului a dobândit o reputaţie internaţională de înalt nivel în cadrul cercetărilor europene asupra mediului înconjurător. Un număr de aproximativ 100 de cercetători sunt implicaţi în 80 de proiecte finanţate de Comisia Europeană şi de instituţii naţionale. Una din specializările principale ale centrului o reprezintă dezvoltarea terenurilor contaminate prin strategii centrate pe evaluarea riscurilor şi prin alte strategii asociate. Nivelul înalt de expertiză al centrului este demonstrat şi de implicarea activă în proiecte multi-disciplinare ample la nivel naţional şi internaţional, cum sunt  AquaTerra, WELCOME, GRACOS, SOWA, etc. De asemenea, ZAG aduce contribuţii în cadrul TIMBRE pe baza experienţei sale cuprinzătoare în dezvoltarea sistemelor de luare a deciziilor. 

“Institute of Geonics” (IOG) din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Cehe (Republica Cehă)
tl_files/timbre/p/partners/ugn.jpgIOG a fost înfiinţat în 1982 ca institut al Academiei de Ştiinţe a Republicii Cehe. În prezent, institutul are peste 100 de angajaţi. Domeniul de cercetare include o varietate de probleme de mediu şi geografice, cuprinzând, între altele, efectele spaţiale şi sociale produse de restructurarea sistemelor urbane, dezvoltarea durabilă a zonelor rurale periferice, impactul activităţilor industriale asupra peisajelor, aspectele sociale ale pericolelor naturale. Cercetările privind aspectele sociale ale terenurilor industriale contaminate au fost incluse în planul de cercetare al IOG începând cu anul 2006.  
Universitatea Ca' Foscari din Veneţia (Italia)
tl_files/timbre/p/partners/rumaenisch_uni.jpg

Universitatea Ca' Foscari din Veneţia are o reputaţie internaţională remarcabilă de instituţie academică care excelează atât în domeniul ştiinţific cât şi în cel didactic. Departamentul de ştiinţe ale mediului, informatică şi statistică are o experienţă îndelungată în elaborarea de abordări şi instrumente integrate pentru evaluarea riscurilor asupra sănătăţii umane şi a riscurilor ecologice şi pentru managementul zonelor contaminate şi poluate, la nivel regional şi la nivel local. Departamentul dispune, de asemenea, de experienţă în dezvoltarea metodologiilor de analiză a deciziilor, metodologii ce susţin procesul de luare a deciziilor. Grupul de cercetare a participat la mai multe proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, dedicate dezvoltării sistemelor expert şi a sistemelor de fundamentare a deciziilor. Expertiza astfel construită oferă susţinere puternică implementării proiectului TIMBRE. 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), (Romania)
tl_files/timbre/p/partners/ut.jpg

UTCB a fost înfiinţată în anul 1948, dar a funcţionat ca o continuare a Şcolii de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură care a fost înfiinţată, la rîndul ei, în 1864. Universitatea are un corp profesoral remarcabil, cuprinzând peste 560 de membri, care s-au distins prin rezultatele activităţilor lor didactice şi de cercetare. Ca parte a UTCB, Facultatea de Hidrotehnică este implicată în activităţi de inginerie de mediu, cuprinzând: protecţia solului şi a apelor freatice, reabilitarea mediilor contaminate, modelarea matematică şi de laborator a previziunilor privind poluarea. Facultatea a făcut parte din consorţiul pentru Strategia Naţională privind Managementul Siturilor Contaminate din România. 

Universitatea Tehnică din Danemarca, Departamentul de Inginerie de Mediu (Danemarca)
tl_files/timbre/p/partners/tech_dtu.jpg

Departamentul de Inginerie de Mediu este un departament al Universităţii Tehnice din Danemarca (pe scurt DTU Mediu), care urmăreşte să elaboreze soluţii tehnice şi durabile pentru a reduce impactul societăţii asupra mediului. În acest scop, departamentul desfăşoară activităţi de cercetare şi activităţi didactice în domeniile aprovizionării cu apă, apelor reziduale, reziduurilor solide, hidrologiei, geologiei, ecotoxicologiei, chimiei mediului şi microbiologiei, la nivel internaţional. DTU Mediu este una dintre cele mai mari instituţii universitare din Europa specializate în domeniul mediului şi al resurselor, iar multe proiecte vizează regenerarea terenurilor contaminate şi abandonate. Activităţile de cercetare sunt realizate de 28 de cadre didactice, aproximativ 20 de profesori asistenţi de cercetare şi studenţi post-doctorali şi 30 – 35 de doctoranzi.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – NEPA (România)
tl_files/timbre/p/partners/nepa.jpg Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – NEPA a fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 1625/23.12.2003 şi este o instituţie specializată în cadrul administraţiei publice centrale, subordonată Ministerului Mediului şi Pădurilor. NEPA are competenţe în implementarea politicilor şi a legislaţiei de mediu. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are în subordine 34 de Agenţii Locale de Protecţie a Mediului (LEPA) şi 8 Agenţii Regionale de Protecţie a Mediului (REPA). NEPA a participat la elaborarea legislaţiei în domeniul protecţiei solului şi subsolului şi asigură sprijinul tehnic pentru elaborarea procedurilor pentru implementarea normelor metodologice privind investigarea şi reabilitarea siturilor contaminate. NEPA a contribuit şi la elaboarea primului inventar naţional şi a bazei de date cuprizând zonele contaminate sau potenţial contaminate din România.
Institutul pentru Ecologia Zonelor Industriale (Polonia)
tl_files/timbre/p/partners/blatt.jpgInstitutul pentru Ecologia Zonelor Industriale (IETU), este o unitate independentă de cercetare şi dezvoltare subordonată Ministerului Polonez al Mediului. Agenda de cercetare a IETU cuprinde: managementul suprafeţelor de pământ, protecţia integrată a atmosferei, managementul resurselor de apă, analiza şi evaluarea riscurilor, tehnologii pentru remedierea poluării solurilor şi a apelor subterane, monitorizare şi modelare integrată de mediu, managementul deşeurilor solide şi al celor periculoase, microbiologie de mediu, politici de mediu, analize geostatistice şi implicare publică. Activităţile de cercetare şi dezvoltare ale IETU vizează sprijinirea proceselor de luare a deciziilor cu scopul de a implementa principiul dezvoltării durabile în managementul problemelor de mediu precum şi în procedurile instituţionale şi organizaţionale de reabilitare a terenurilor contaminate. Personalul IETU constă din 96 de membri dintre care 52 sunt oameni de ştiinţă specializaţi în următoarele domenii: geologie, hidrogeologie, managementul deşeurilor, evaluarea riscurilor ecologice şi de sănătate, managementul problemelor de mediu, planificare spaţiala, politici şi instrumente de mediu. IETU a colaborat în mod activ cu unităţi de cercetare şi dezvoltare, cu universităţi şi instituţii guvernamentale atât naţionale cât şi internaţionale.   
SolGeo (Elveţia)
tl_files/timbre/p/partners/rumaenisch_solgeo.jpgSolGeo SA este o companie de consultanţă independentă şi este condusă de geologi şi hidrogeologi cu până la 20 de ani de experienţă în domeniile regenerării terenurilor contaminate şi abandonate şi ale investigării şi remedierii poluării solului şi al apelor subterane. SolGeo oferă soluţii pentru planificarea şi implementarea unor tehnici de remediere specifice fiecărui sit, cum sunt „air-sparging”, „pump-and-treat”, „ground-air exhaustion” şi “safeguarding by means of reactive walls.” Cercetările de teren sunt realizate de geologi experimentaţi şi includ foraje (“percussion core drilling”) folosind o platformă de foraj Geotool GTR-780, eşantionare dinamică precum şi investigaţii pe teren cu detectoare mobile de fotoionizare şi analizori XFR.
geo-log SRL (Germania)
tl_files/timbre/p/partners/geo.jpggeo-log este un furnizor de servicii specializate de înaltă calitate în domeniul mediului, oferite comunităţii de cercetători şi consultanţi pe probleme de mediu. Aceste servicii includ remedierea mediului in-situ şi tehnologii de investigare bazate pe detecţie şi eşantionare în sistemul “Direct Push”, în întreaga Europă. Având ca scop îmbunătăţirea procesului de remediere începând cu caracterizarea sitului şi până la închidere, serviciile oferite de geo-log combină tehnologii şi tehnici proprii cu inovaţiile noastre în domeniul echipamentelor pentru a furniza rezultate de calitate pe teren. Investigaţiile conduse de geo-log se bazează pe instrumente şi metode de rezoluţie înaltă pentru analiza sitului, articulate cu strategii dinamice de lucru şi modele conceptuale detaliate ale siturilor. Aceste soluţii integrate oferă o platformă flexibilă şi de încredere pentru a oferi rezultate verificabile.
Geoexperts Dr. Kühne & Partner (Germania)
tl_files/timbre/p/partners/dr.k.jpgGeoExperts este o companie de consultanţă, care lucrează pentru investitori publici şi privaţi în regenerarea terenurilor contaminate şi abandonate. Având 14 angajaţi, GeoExperts a planificat şi supervizat numeroase proiecte printre care şi regenerarea unor foste terenuri industriale (mine sau zone de cocsificare, fabrici de oţel) dar şi regenerarea clădirilor şi complexelor administrative şi comerciale din centrele oraşelor. Datorită elaborării unor programe de investigaţii adaptate fiecărui caz în parte, al proiectării unor scheme de demolare cu influenţă redusă asupra mediului, şi al prognozei şi măsurării emisiilor, impactul asupra mediului a putut fi minimizat. Alte aspecte relevante ale activităţii GeoExperts sunt reutilizarea la maximum a materialelor de construcţie, separarea şi depozitarea adecvată a substanţelor contaminante din clădiri şi îmbunătăţirea protecţiei muncii în timpul operaţiunilor de demolare.
Zabar Group Holding Sàrl (Luxemburg)
tl_files/timbre/p/partners/zabar.jpg

Zabar Group Luxembourg este deţinătorul unui portofoliu extins de proprietăţi imobiliare şi iniţiatorul unor proiecte de regenerare în Europa. Sub direcţia Zabar Group Holding Sàrl au fost achiziţionate mari clădiri rezidenţiale şi comerciale care au fost ulterior reabilitate şi dezvoltate. Zabar Group este implicat în regenerarea terenurilor contaminate şi abandonate în Europa (de exemplu în Luxemburg, Germania şi Elveţia).

Universitatea Franche-Comté, Besançon (NCM UTINAM) (Franţa)
tl_files/timbre/p/partners/ufc.jpgtl_files/timbre/p/partners/utinam.jpgUniversitatea Franche-Comté, Besançon  a fost fondată în 1423 şi curprinde o varietate de colegii în ştiinţele umaniste, limbi, medicină, drept, economie, educaţie fizică, ştiinţe şi tehnologie. Institutul de cercetare UTINAM este un laborator multi-disciplinar creat în anul 2007 prin fuziunea a trei laboratoare dedicate fizicii moleculare, astrofizicii şi chimiei materialelor şi interfeţelor. Echipa NCM (Nanoştiinţe, Substanţe Contaminante, Membrane) s-a specializat în reutilizarea reactanţilor pentru decontaminarea solului şi a apelor reziduale, combinând reacţiile chimice cu separarea fizică.
JENA-GEOS®-Birou de inginerie SRL (Germania)
tl_files/timbre/p/partners/jena.jpgJENA-GEOS® Engineering Office Ltd. a fost înfiinţat în 1990 ca întreprindere independentă şi realizează cercetări geo-ştiinţifice complexe şi servicii de consultanţă, atât pe plan intern cât şi internaţional. JENA-GEOS® are în prezent aproximativ 30 de angajaţi. Între alte proiecte, începând cu anul 1991, JENA-GEOS® s-a implicat în activităţi de investigare, studiu, evaluare a riscului, planificare şi monitorizare a remedierii unor terenuri industriale şi militare contaminate. Până în prezent, compania a prelucrat 1800 de situri din punctul de vedere al contaminării fostelor terenuri industriale, ceea ce conferă companiei o experienţă practică îndelungată în revitalizarea acestor zone poluate. JENA-GEOS® s-a ocupat şi de problema prognozei riscurilor şi a evaluării monetare a zonelor poluate în cadrul unui număr mare de proiecte , şi a dezvoltat instrumente inovatoare patentate pentru optimizarea costurilor şi dezvoltarea intregrată a terenurilor poluate. 
GESA (Corporaţie de Decontaminare şi Dezvoltare a Terenurilor Contaminate)
tl_files/timbre/p/partners/rumaenisch_gesa.jpgSocietatea GESA de Decontaminare şi Dezvoltare a Terenurilor Contaminate este o companie a Agenţiei Federale pentru Roluri Speciale legate de Unificare.  (Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), numită anterior Treuhandanstalt THA). Activităţile GESA se concentrează în prezent asupra landurilor federale Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen şi Thüringen). Proprietăţile GESA cuprind o suprafaţă de 2.980 ha incluzând gropi de gunoi, depozite de deşeuri şi zone industriale abandonate. Activităţile principale ale GESA sunt achiziţia de suprafeţe afectate din punct de vedere ecologic (zone dezvoltate sau nedezvoltate cum sunt gropi de gunoi, suprafeţe având foste obiective industriale), dezvoltarea acestor suprafeţe prin reconstrucţie, decontaminare, demolare şi curăţarea sitului, vânzarea şi închirierea de proprietăţi, consiliere şi asigurarea de servicii în managementul siturilor contaminate. Alte activităţi privesc evaluarea riscului de contaminare şi a necesităţii intervenţiei, precum şi controlul tehnic şi comercial al proiectelor, evaluarea măsurilor şi documentarea finală. Dr. R. Kreimeyer (responsabil autorizat) şi Dipl.-Ing. A. Bielke (manager de proiect) au fost implicaţi timp de câteva decenii în domeniul dezvoltării zonelor industriale, a gropilor de gunoi şi a revitalizării terenurilor contaminate, atât în cadrul unor întreprinderi federale şi de stat cât şi prin activitatea lor de consultanţi.