Pachetul de lucru 1 (WP1): Sistemul expert

Obiectivul principal al acestui pachet de lucru este dezvoltarea unui sistem expert care să colecteze toate informaţiile disponibile cu privire la procesele de reabilitare a terenurilor contaminate şi abandonate. Pentru a stimula procesele de regenerare pe baza îmbunătăţirii metodelor, tehnologiilor şi instrumentelor existente, acest WP va dezvolta un sistem expert pentru colectarea, analiza şi clasificarea informaţiilor deja disponibile cu privire la terenurile contaminate şi abandonate.  În elaborarea acestui sistem se vor avea în vedere şi condiţiile de pe teren (in situ şi “on site”) şi tehnologiile de remediere eficiente din punctul de vedere al costului şi al consumului de energie. Acest demers se va baza pe literatura de specialitate disponibilă, pe date şi alte informaţii privitoare la proiecte, programe şi alte activităţi de regenerare a terenurilor contaminate, desfăşurate anterior. Acest sistem expert va permite un acces facil şi o interfaţă intuitivă pentru a colecta informaţii de la toţi partenerii şi beneficiarii finali şi pentru a redistribui informaţiile către aceştia.

În imaginea alăturată sunt expuşi paşii necesari pentru dezvoltarea sistemului expert, şi anume: i) dezvoltarea la nivelul Uniunii Europene a unui inventar de soluţii practice, tehnologii şi instrumente pentru regenerarea terenurilor contaminate; ii) design-ul bazei de date TIMBRE pe internet; iii) evaluarea şi ordonarea abordărilor, metodelor şi instrumentelor inventariate; iv) identificarea lacunelor metodologice şi tehnologice; v) dezvoltarea interfeţei online a sistemului expert.

Contact: Antonio Marcomini marcom@unive.it şi Lisa Pizzol lisa.pizzol@unive.it

expert system