WP3: Stabilirea priorităţilor

Măsurarea gradului de succes şi instrumente de stabilire a priorităţilor

Pe baza rezultatelor obţinute în pachetul privind mecanismele decizionale şi de participare publică specifice anumitor zone, acest pachet de lucru va furiza o analiză comparativă multi-criterială în care vor fi incluse şi alte zone de cercetare din ţările Vest şi Central Europene. Această comparaţie va avea atât o componentă cantitativă (anchetă pe bază de chestionar, analiza statistică a corelaţiilor) cât şi una calitativă (interviuri cu experţi).

Scopul acestui pachet de lucru este de a evalua principalele caracteristici ale procesului de regenerare a terenurilor contaminate, şi anume: caracteristicile principale ale zonei (istorie, utilizarea anterioară a terenului), procesul de planificare şi de luare a deciziilor (obiectivele reconstrucţiei, activităţi de mediere, finanţare) şi evaluarea percepţiilor asupra efectelor pozitive şi negative ale proiectelor de regenerare.  

Aceste rezultate vor fi folosite, de asemenea, pentru testarea validităţii şi relevanţei diferitelor modele teoretice aplicabile procesului de revitalizarea a terenurilor contaminate, cum sunt teoria noului urbanism, teorii ale justiţiei sociale şi ecologice, teorii ale clasei creative, ale „place branding” şi „lifestyle centres” etc.

Contact: Petr Klusáček klusacek@geonika.cz

Prioritization