TIMBRE - Regenerarea terenurilor industriale contaminate şi neutilizate din Europa: îmbunătăţirea şi individualizarea strategiilor existente

Bildunterschrift

Regenerarea sau revitalizarea terenurilor industriale poluate şi neutilizate/ abandonate (în engleză „brownfields” – numite, în continuare, terenuri contaminate) este esenţială pentru valorificarea durabilă a suprafeţelor de pământ din statele membre ale Uniunii Europene. Până în prezent, eforturile pentru revitalizarea zonelor industriale s-au dovedit nesatisfăcătoare din punctul de vedere al eficienţei ecologice şi financiare dar şi cu privire la acceptabilitatea socială. Cu toate acestea, există multe tehnologii noi şi eficiente, precum şi metode de luare a deciziilor pentru reabilitarea ecologică a siturilor poluate, dar acestea sunt rar aplicate la întreaga lor capacitate.

Lipsa de vizibilitate a tehnicilor şi instrumentelor de revitalizare a terenurilor contaminate reprezintă un impediment serios în calea utilizării de către proprietari, manageri, autorităţi locale, şi de către alţi actori implicaţi, a celor mai bune tehnologii disponibile şi a sistemelor de luare a deciziilor. În plus, nevoia urgentă de remediere a contaminării solurilor şi de refolosire a infrastructurilor existente în zonele industriale, nevoie afirmată recent de Uniunea Europeană, face necesară dezvoltarea unor soluţii inovatoare şi integrate.

Noul proiect de cercetare TIMBRE, care face parte din cel de-al 7-lea program cadru de cercetare al Uniunii Europene (FP 7) urmăreşte să depăşească obstacolele existente în calea regenerării terenurilor contaminate prin dezvoltarea şi punerea la dispoziţie a unor abordări, tehnologii şi instrumente individualizate, focalizate pe rezolvarea unor probleme specifice şi atingerea unor obiective precise, definite de utilizatori. O caracteristică unică a acestor seturi de abordări, tehnologii şi instrumente o reprezintă includerea caracteristicilor culturale şi administrative ale regiunilor studiate din România, Republica Cehă şi Polonia. Prin elaborarea unui set de metode şi instrumente dedicate diverselor procese care trebuie avute în vedere în cursul unui proiect de regenerare a mediului, utilizatorii vor avea la dispoziţie un instrument flexibil care să le ofere soluţii adaptate situaţiei concrete pe care o au de rezolvat.

Îmbunătăţirea metodelor existente pentru regenerarea terenurilor contaminate va fi realizată şi prin includerea unor contribuţii metodologice de bază, cum sunt remedierea inteligentă a mediului prin tehnologii recent dezvoltate (de exemplu fitoremediere şi alte tehnologii de eliminare parţială a surselor de poluare). 

Proiectul TIMBRE va include şi un program de instruire şi diseminare a informaţiilor, adaptat nevoilor utilizatorilor. Acest program va fi derulat de către un centru de informare care va avea scopul de a transfera atât cunoştiinţele existente cât şi pe cele emergente către comunitatea ştiinţifică şi către utilizatorii finali.